maandag 28 oktober 2013

Νούφαρο

Yupo
24 x 34 cm.Lieve lieve blog familie:)

Ik wil dit bericht beginnen met jullie allemaal heel erg te bedanken voor alle lieve berichten die ik in mijn vorige post mocht ontvangen. Het heeft mij echt ontroerd, zoveel berichten als het waren. Dit heeft mij echt heel goed gedaan. Ik ben weer begonnen met schilderen, maar kan merken dat ik een tijdje niet geschilderd heb. Het eerste schilderij ligt al in de prullebak:)
Omdat de berichten vanuit de hele wereld kwamen zal ik dit bericht in drie talen weergeven. Ik hoop dat ik niemand hiermee te kort doe.
De vertaler laat meestal niet de letterlijke vertaling zien dus ik hoop dat jullie het allemaal begrijpen:)

Dear dear blog family:)

I want to start this post to thank you all very much for all the lovely messages I received in my previous post. I was really moved, so many posts it were. This has done really very well to me. I've started painting again, but may notice that I have not painted a while. The first painting is in the Recycle Bin:)
Because the messages came from all over the world I will post this in three languages. I hope no one feels passed .
The translator does usually not the literal translation so I hope you all understand:)

Cher, cher blog famille:)

Je veux commencer ce post pour vous remercier tous très près de tous les messages de belles que dans mon post précédent, j'ai reçu. J'ai été vraiment émue, donc plusieurs postes s'il s'agissait. Cela m'a vraiment très bien fait. Je suis commencé à peindre à nouveau, mais peuvent remarquer que je n'ai pas peint un certain temps. La première peinture a été dans la corbeille:)Parce que les messages sont venus de partout dans le monde, je vais poster ceci en trois langues. J'espère que personne ne ce trop bref de faire.
Les feuilles de traducteur n'est généralement pas la traduction littérale voir alors j'espère que vous tous comprennent:)

Querido blog querida familia:)
Quiero empezar este post para todos muchas gracias por todos los mensajes adorable que he recibido en mi post anterior. Realmente me conmovió, así muchos puestos se tratara. Esto ha hecho realmente muy bien. Me han empezado a pintar de nuevo, pero puede notar que no he pintado un rato. La primera pintura está en la papelera de reciclaje:)Porque los mensajes provenían del mundo que voy a publicar esto en tres idiomas. Espero que nadie se sienta pasado.
El traductor hace generalmente no la traducción literal, así que espero que entiendas:)

De titel van deze post is Grieks voor waterlelie en het is challenge #41 van Paint and Draw Together.

zondag 13 oktober 2013

Terug!  Back!

Nog verre van gezond, maar wel weer thuis! Een litteken van 20 centimeter en 15 hechtingen, kreupel en op krukken, maar wel thuis! Langzaam aan ga ik de draad weer oppakken. Ook het schilderen zal heel moeilijk gaan want ik kan nog niet lang op een stoel zitten. Gelukkig had ik onderstaande schilderijen nog. De pencelen was ik vergeten te plaatsen en de wolf had ik speciaal bewaard voor nu:)

Still far from healthy, but back home! A scar of 20 inches and 15 stitches, crippled and on crutches, but at home! Slowly picking up the thread again. Also painting will be very hard because I can not sit on a chair for a long time. Luckily I still had the paintings below. I had forgotten to post the brushes and the wolf I had specially kept for now:)

Yupo
21 x 29 cm.


Pastel
32 x 50


vrijdag 4 oktober 2013

Een klein bericht; a little message;
                                       

                                         TEMPORARILY                                  

                                               

De afgelopen week lag ik in het ziekenhuis waardoor ik niets van mij kon laten horen. Ook de aankomende week lig ik in het ziekenhuis met op woensdag een operatie waardoor ik genoodzaakt ben  jullie even te verlaten.
Over ongeveer een week ben ik weer present en zal ik al jullie prachtige schilderwerken weer bewonderen:)

Liefs Renate:)

The past week I lay in the hospital so nothing of mine could be heard. Also the upcoming week I lie in the hospital with surgery on Wednesday so I'm forced to leave you here.
In about a week I'm back and I will be admire your beautiful paintings again:)

Love Renate:)